WA Customs

Als douane-expediteur helpt WA Customs bedrijven bij de handel met het buitenland. Informatievoorziening speelt daarbij een grote rol, zowel online als in print en op speciale voorlichtingsbijeenkomsten. En daarvoor wordt regelmatig de hulp van The Textory ingeschakeld.
www.https://www.wacustoms.nl